همراه آموز

دوره تربیت برنامه نویس حرفه ای اندروید

سمینار تخصصی بهینه سازی و ارتقا کارایی در برنامه نویسی اپلیکیشن های اندروید - در حال ثبت نام

معرفی مخاطبان دوره سرفصل های دوره

دوره پیشرفته تربیت برنامه نویس حرفه ای اندروید

معرفی مخاطبان دوره شرایط ثبت نام سرفصل های کل دوره

دوره مقدماتی تربیت برنامه نویس حرفه ای اندروید

معرفی مخاطبان دوره شرایط ثبت نام دوره مقدماتی سرفصل های دوره مقدماتی

اطلاعات کلی دوره ها

اهداف دوره ها تجهیزات مورد نیاز درباره موج همراه

برگزارکنندگان این دوره کارآموزی

 

  • Image
  • Image
>